شرکت ثبت برند بهین تراز

شرکت حسابداری بهین تراز با بکارگیری  کادری مجرب و با سابقه بمنظور کمک به ارتقای کیفیت، اثربخشی و توسعه موسسات و شرکت ها و همچنین با رسالت مسولیت پذیری و ایجاد نظم مالی و تعهد کاری شروع به فعالیت نموده است .

برآنیم تا مدیران شرکت ها و کارفرمایان  بدون هیچ نگرانی از کارآمدی مالی و حسابداری خود تمامی تمرکز و تلاش خود را جهت افزایش بهره وری و همچنین  پیشبرد اقتصاد و تعالی خود به کار گیرند.

تمامی تلاش ما و همکارانمان آن است که  با ارائه به موقع گزارشات مالی صحیح و براساس چارچوب ها و استاندارد ها ی  روز حسابداری، شیوه ای  از خدمات رسانی به صاحبان کسب و کار را بر مبنای صداقت ، اعتماد و تعهد اخلاقی ارائه نماید.

لذا کلیه خدمات ما از جمله قبولی دفاتر مالیاتی شما تضمین و گارانتی میگردد.

about