تمدید هیئت مدیره و بازرسین

قوانین مربوط به تمدید هیئت مدیره و بازرسین دارای روال قانونی برای انتخاب و ثبت نام افراد به عنوان اعضای اصلی و یا بازرسین ناظر بر امور شرکت ها است. شرکت بهین تراز با تجربه و مهارت کافی در این زمینه به مراجعین عزیز برای سهولت روند امور اداری خدمات شایانی ارائه می دهد. شرکت ها با توجه به تعداد شرکاء و تصمیم آن ها برای اداره ی شرکت بر اساس قانون، اقدام به تشکیل هیئت مدیره می کنند که اغلب این افراد از سهامداران اصلی شرکت و کسانی که تصمیمات اصلی را می گیرند تشکیل می شود. بازرسین نیز کسانی هستند که بر کارهای هیئت مدیره نظارت می کنند و اختیار بررسی دفاتر شرکت و اعمال نظر در امور مربوط به شرکت را دارند. در ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان بازرسین از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شوند و در شرکت های سهامی عام برای نظارت بیشتر دولت بر امور شرکت ها این بازرسین از طرف وزارت اقتصاد و شورای رسمی بازرسان انتخاب می شوند و برای نظارت بر کار شرکت ها فرستاده می شوند. همانطور که در هیئت مدیره امکان ایجاد تغییر با گذراندن سلسله مراتب قانونی وجود دارد در هیئت بازرسین نیز می توان تغییراتی ایجاد کرد.

taghiir

تمدید هیئت مدیره و بازرسین چگونه انجام می شود؟

بر اساس قوانین مندرج در اساسنامه، هیئت مدیره و بازرسین می توانند به صورت ثابت در شرکت حضور داشته باشند و یا این افراد به صورت موقت انتخاب شده اند که این مورد در قوانین شرکت درج شده است و باید هر دو سال یکبار اقدام به تغییر آن ها و یا تمدید مدت حضورشان در شرکت صورت گیرد. بسته به نوع شرکت ها تغییرات اعمال شده در آن ها متفاوت خواهد بود و شرکت های سهامی خاص، سهامی عام و شرکت مسئولیت محدود هر کدام قوانین مخصوص به خود را دارند. در اساسنامه ی شرکت های سهامی خاص درج شده است که مدت حضور اعضاء به شکل قانونی دو سال و برای بازرسین این مدت یک سال است. در صورتی که شرکا تصمیم به تغییر و یا تمدید این مهلت بگیرند باید توسط مجمع عمومی فوق العاده این تصمیم بررسی و تایید شود. شرکت ها با مسئولیت محدود نیازی به طی کردن تشریفات اداری ندارند و این تصمیم با توافق اعضای هیئت مدیره وجاهت قانونی دارد و قابل اجرا است.

برای تمدید هیئت مدیره و بازرسین چه مراحلی را باید گذراند؟

در قدم اول تهیه ی مدارک مورد نیاز ضروری است بعد از تصمیم هیئت مدیره صورت جلسه توسط همه ی اعضاء امضاء شود و یا اظهارنامه ای در این رابطه تهیه گردد. اقداماتی مانند تهیه و ارائه مدارک شناسایی و تحصیلی بازرسان و مدیران و مدارکی مانند عدم سابقه ی کیفری افراد، فهرستی از نام سهامداران و مقدار سهام آن ها و آگهی ثبت آخرین تغییرات در اساسنامه ی شرکت، برای طی تشریفات قانونی لازم است. برای رسمیت بخشیدن به تصمیم شرکت باید مجمع عمومی تشکیل شود و حداکثر اعضا در آن حضور داشته باشند و همچنین چاپ دعوتنامه در روزنامه های کثیر الانتشار برای رفع منع قانونی در رابطه با کسانی که در جلسه غیبت داشتند، انجام شود. همچنین هزینه هایی از جمله چاپ آگهی و پست و هزینه های ثبت بر عهده ی شرکت ها می باشد.