نقل و انتقال سهام اصفهان

از خدمات شرکت بهین تراز در زمینه ی امور مربوط به شرکت ها، نقل و انتقال سهام شرکت برای مشتریان عزیز است. هر شرکت برای میزان سرمایه ی خود یک سهم کلی مشخص در نظر می گیرد و بسته به میزان مشارکت مالی سهامداران، به هر فرد سهامی به ازای سرمایه ی اولیه آن ها داده می شود. این سهام علاوه بر میزان مشارکت مالی افراد میزان مسئولیت های آن ها در قبال امور مربوط به شرکت و تقبل ضرر و زیان و دریافت سود شرکت را نیز مشخص می کند. در صورتی که هیئت مدیره برای اقدام به کاری نیاز به رای گیری بین اعضا داشته باشد نظر فردی که میزان سهام بیشتری دارد برای تصمیم گیری در اولویت قرار می گیرد. در افزایش سرمایه های شرکت نیز همیشه اولویت با افرادی است که سهم بیشتری دارند و سهامداران کلان می توانند سهم خود را افزایش داده و قدرت تصمیم گیری در هیئت مدیره را به خوبی حفظ کنند.

taghiir

انواع سهام چگونه نام گذاری می شوند؟

سهام عادی برای افرادی است که اقدام به سرمایه گذری در شرکت می کنند و بسته به میزان سرمایه گذاری سود مشارکت خود را نیز دریافت خواهند کرد. از ویژگی های سهام ممتاز اولویت دارندگان آن در زمان دریافت سود نسبت به دارندگان سهام عادی است ولی این سهام حق رای برای افراد به وجود نمی آورد. در صورت بروز هر گونه مشکل برای شرکت مانند مشکلات مربوط به ورشکستگی، سود سهام ممتاز باید در اولویت پرداخت نسبت به سهام های دیگر باشد. سهام انتفاعی شرکت را موظف می کند در صورت هر گونه استهلاک سرمایه شرکت موظف شود ارزش سهام را با اندوخته ها یا سودهای قابل تقسیم پرداخت کند. سهام نقدی متعلق به افرادی است که پول نقد برای سرمایه گذاری به شرکت می آورند و در ازای آن سهم دریافت می کنند.

نقل و انتقال سهام چگونه صورت می گیرد؟

سهامداران یک شرکت بدون توجه به میزان سهمی که دارند می توانند در مواقع لزوم اقدام به فروش یا واگذاری سهم خود به دیگر افراد کنند و این سهام را به افرادی که تمایل به سرمایه گذاری دارند و یا اعضای سابق هیئت مدیره واگذار کنند. هر یک از شرکا با اعلام قطع همکاری خود می تواند سهام خود را به دیگری واگذار کند و منع قانونی برای این کار وجود ندارد. شرکت سهامی خاص و یا ثبت شرکت مسئولیت محدود اصفهان در واگذاری و نقل و انتقال سهام آزاد هستند و می توانند این اقدام را بعد از ثبت شرکت به صورت سهام با نام یا بی نام، به دلایلی مانند افزایش و یا کاهش تعداد شرکا و فروش سهامی خاص در قالب فروش عمده ی سهام انجام دهند. نقل و انتقال سهام مشمول مالیات خواهد شد و بعد از واگذاری سهم و امضاء صورتجلسه توسط اعضا هیئت مدیره فرد سهام دار باید برای تعیین تکلیف مسائل مالیاتی برگه ی مفاصاحساب خود را از اداره مالیات دریافت کند. 4 درصد از میزان سهام توسط سهام دار به اداره مالیاتی پرداخت می شود و این نقل و انتقال باید در سامانه ی ثبت شرکت ها نیز درج شود.