ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی به معنای یک نوع از شرکت های تجاری است که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و شرکای آن مسئولیت تضامنی برای تعهدات و بدهی‌های شرکت را به صورت مشترک و غیرمحدود دارند. این بدان معناست که هر یک از شرکای تضامنی می‌توانند به صورت فردی مسئولیت پرداخت بدهی‌ها را بر عهده بگیرند.

 

مشخصات ثبت شرکت تضامنی

شرایط لازم برای ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی یکی از انواع شرکت‌های تجاری است که ویژگی‌های خاص خود را دارد. یکی از ویژگی‌های مهم شرکت تضامنی مسئولیت مشترک و غیرمحدود شرکای آن است. این بدان معناست که هر یک از شرکای تضامنی مسئولیت کامل برای تعهدات و بدهی‌های شرکت را به صورت مشترک و غیرمحدود بر عهده دارند. به عبارت دیگر، شرکای تضامنی به صورت فردی می‌توانند مسئولیت پرداخت بدهی‌ها را بر عهده بگیرند.

برای ثبت شرکت، حداقل نیاز است که دو نفر شریک در آن شرکت شرکت کنند. این شرکا می‌توانند افراد حقیقی یا حقوقی باشند. همچنین، شرکای تضامنی می‌توانند در قرارداد تضامنی تعیین کنند که چگونه سهام و سود شرکت بین آنها تقسیم شود.

شرکا می‌توانند مدیران شرکت را انتخاب کنند. مدیران مسئولیت اداره روزمره شرکت را بر عهده دارند و باید به نفع تمام شرکای تضامنی عمل کنند.

همچنین، این شرکت امکان جذب سرمایه بیشتر را نسبت به سایر انواع شرکت‌ها دارد. با توجه به اینکه مسئولیت شرکای تضامنی به صورت مشترک و غیرمحدود است، سرمایه‌گذاران ممکن است به راحتی به شرکت پیوسته و سرمایه خود را در آن سرمایه‌گذاری کنند.

شرکای شرکت می‌توانند سهام خود را به شرکا دیگر یا افراد ثالث انتقال دهند. البته، انتقال سهام باید مطابق با قوانین و مقررات مربوطه صورت بگیرد و توافقی بین شرکای تضامنی و شخص یا اشخاصی که سهام را دریافت می‌کنند، برقرار شود.

در نهایت، شرکت تضامنی یک راه مناسب برای افرادی است که میخواهند به صورت مشترک و با تقسیم مسئولیت‌ها و سود و زیان، یک کسب و کار را راه‌اندازی کنند. با این وجود، قبل از تشکیل یک شرکت تضامنی، بهتر است مشاوره حقوقی و مالی دریافت کرده و قوانین و مقررات مربوطه را به دقت مطالعه کنید.

 

شرایط لازم برای ثبت شرکت تضامنی

شرایط لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

– پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حسابی که توسط شرکت تعیین شده باشد.

– تهیه و تسلیم فهرست سرمایه غیرنقدی شرکا به دفتر شرکت پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی.

– در هنگام تاسیس شرکت، تنظیم اساسنامه مربوطه که در واقع آیین‌نامه داخلی شرکت است، باید توسط موسسین انجام شود.

– تعداد دارندگان سهام برای ثبت یک موسسه باید حداقل ۲ نفر و حداکثر نامحدود باشد.

– تنظیم قراردادی که مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا باشد.

– تهیه اساسنامه‌ای که بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت مبنا باشد.

– یکی از شرایط ثبت این نوع شرکت، این است که حداقل یک نفر از مسئولان و بازرسان باید از بین شرکا یا دیگران انتخاب شود.

– وجود بازرس الزامی نیست، اما می‌تواند بازرس وجود داشته باشد.

شرایط ثبت شرکت تعاونی در تمام شهرها و مناطق کشور یکسان است و برای ثبت شرکت تضامنی در اصفهان نیز باید این شرایط رعایت شود.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

۱. دو نسخه شرکت‌نامه که باید تکمیل و امضا شوند.

۲. دو نسخه تقاضانامه که باید تکمیل و امضا شوند.

۳. دو نسخه از اساسنامه تکمیل شده

۴. فیش واریزی مبلغ مورد نیاز

۵. تصویر مدارک احراز هویت تمامی شرکاء و مدیران، که باید با اصل مطابقت داشته باشد. این بند فقط در صورتی لازم است که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشد.

۶. اصل گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضاء هیئت مدیره

۷. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسان

۸. دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره

۹. در صورتی که شرکت توسط وکیل ثبت می‌شود، اصل وکالت‌نامه وکیل دادگستری نیز لازم است.

موارد فوق معمولاً به عنوان مدارک اصلی مورد نیاز برای تاسیس شرکت تضامنی در نظر گرفته می‌شوند. برای اطلاعات دقیق تر و استعلام مدارک مورد نیاز، بهتر است با دفتر ثبت انواع شرکت‌ یا وکیل مشاور در این زمینه تماس بگیرید. جهت تکمیل هرکدام از این مدارک برای تاسیس شرکت، می توانید از کارشناسان ما در بهین تراز کمک بگیرید. آن ها می توانند شما را در تهیه و تکمیل مدارک موردنیاز برای ثبت انواع شرکت از جمله ثبت شرکت بازرگانی و دیگر شرکت ها یاری کنند.

 

مراحل ثبت شرکت تضامنی

  1. تهیه آگهی تاسیس: این مرحله شامل تهیه آگهی تاسیس شرکت تضامنی است که باید در یکی از روزنامه‌های رسمی کشور منتشر شود. آگهی تاسیس باید شامل اطلاعاتی مانند نام و آدرس شرکت، نوع فعالیت، سرمایه شرکت و نام و آدرس هر یک از شرکا باشد. منتشر کردن آگهی تاسیس به شرکت شما عمومیت می‌دهد و اطلاع رسانی مربوط به تشکیل شرکت را انجام می‌دهد.
  2. تهیه اساسنامه: اساسنامه سندی است که قوانین و مقررات شرکت، حقوق و وظایف شرکا، سرمایه شرکت و نحوه مدیریت شرکت را مشخص می‌کند. اساسنامه باید توسط تمام شرکا امضا شده و در اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود.

تقسیم سود و زیان بین شرکای تضامنی بر اساس توافقاتی است که در اساسنامه تضامنی تعیین می‌شود. شرکا می‌توانند توافق کنند که تقسیم سود و زیان براساس سهم هر شریک، میزان سرمایه شرکت یا به صورت دیگری انجام شود(برخلاف قوانین ثبت شرکت مسئولیت محدود که شرکا به اندازه سهم خود در سود و زیان شرکت سهیم هستند و توافقی در این مورد صورت نمی گیرد).

  1. تکمیل اسناد: در این مرحله باید اسناد دیگری مانند فرم تقاضای ثبت شرکت، اظهارنامه مالی و فهرست اعضا را تکمیل کنید. فرم تقاضا حاوی اطلاعاتی مانند نام و آدرس شرکت، نوع فعالیت، سرمایه شرکت و نام و آدرس هر یک از شرکا است. اظهارنامه مالی شامل اطلاعات مالی شرکت است که باید در آن درآمدها و هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت ثبت شوند. فهرست اعضا حاوی اطلاعات شرکا مانند نام، آدرس، سهم و سمت هر یک از شرکا است.
  2. پرداخت هزینه‌های ثبت: بعد از تکمیل اسناد، باید هزینه‌های مربوط به تاسیس شرکت را پرداخت کنید. هزینه‌ها ممکن است شامل هزینه تاسیس شرکت، هزینه‌های مالیاتی و هزینه‌های مربوط به تهیه اسناد و مدارک باشد. میزان هزینه‌ها بسته به قوانین و مقررات هر کشور و منطقه متفاوت است.
  3. ثبت شرکت: پس از تکمیل مراحل قبلی و پرداخت هزینه‌ها، می‌توانید شرکت را در سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت کنید. در این مرحله به شما یک شماره ثبتی اختصاص داده می‌شود که به عنوان شناسه شرکت استفاده می‌شود. این شماره ثبتی به شما اجازه می‌دهد تا به عنوان یک شرکت حقوقی در فعالیت‌های تجاری شرکت کنید.
  4. عضویت در سازمانهای مرتبط: بعد از ثبت، باید در سازمانهای مرتبط مانند اداره امور مالیاتی و اداره ثبت شرکت‌ها عضو شوید. برای عضویت در اداره امور مالیاتی، باید اظهارنامه مالی شرکت را ارائه دهید و هزینه‌های مالیاتی را پرداخت کنید. برای عضویت در اداره ثبت شرکت‌ها، باید اسناد و مدارک ثبتی را ارائه دهید و هزینه‌های مربوطه را پرداخت کنید.

مهم است بدانید که شرکت تضامنی باید مطابق قوانین و مقررات مربوطه ثبت و تأیید شود و اساسنامه و قرارداد تضامنی معتبری داشته باشد. برای اطمینان از موفقیت در ثبت شرکت سهامی خاص و رعایت قوانین مربوط به تاسیس شرکت، بهتر است با کارشناسان حقوقی یا مشاوران حقوقی مربوطه  مشورت کنید.

 

ثبت شرکت تضامنی با بهین تراز

ما در بهین تراز، با تجربه و تخصص خود، شما را در تمامی مراحل تاسیس شرکت راهنمایی می‌کنیم. با تیم حرفه‌ای ما، می‌توانید به سرعت و قانونی شرکت خود را ثبت کنید.

ما در بهین تراز علاوه بر انجام تمامی مراحل ثبت شرکت، شما را در زمینه مدیریت شرکت و انجام مسائل حقوقی و مالی مربوط به ثبت شرکت نیز راهنمایی خواهیم کرد.

مجموعه ما از وکلای ماهر و آشنا با قوانین ثبت و تاسیس شرکت تشکیل شده است که به شما مشاوره حقوقی ارائه می‌دهند و شما را در تهیه و تنظیم گزارش‌های مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی راهنمایی می کنند.

اگر قصد دارید شرکت خود را در اصفهان تاسیس کنید، تیم ما در بهین تراز آماده است تا شما را در این فرآیند راهنمایی کند و زمان لازم برای تاسیس شرکت را به حداقل برساند. کارشناسان ما با تجربه و تخصص در زمینه ثبت انواع شرکت مانند ثبت شرکت دانش بنیان، شرکت تضامنی و سایر انواع‌ شرکت‌ها، در هر مرحله از تاسیس شرکت همراه شما خواهند بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درمورد خدمات مجموعه ما می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان مجموعه ما بهره مند شوید.