ثبت برند بین المللی

شرکت بهین تراز در زمینه ثبت برند تجاری بسیار فعال عمل کرده و در زمینه بین الملل نیز پیشتاز بوده و اقدام به ثبت برند بین المللی برای مشتریان کرده است. اولین مواجهه با یک شرکت از طریق نام تجاری و یا برند آن صورت می گیرد. نام هر شرکت معرف نوع کار و سطح حرفه ای بودن آن است. اهداف معین شرکت یا مجموعه تجاری در قالب نام آن به افراد معرفی می شود. به همین دلیل برند از اهمیت زیادی در بازار کار برخوردار است. در صورتی که ذهن مخاطب با نشان تجاری و برند یک شرکت آشنایی پیدا کند امکان فراموشی آن در طی سالیان زیاد وجود ندارد. بنابراین مهمترین دلیل ثبت شرکت در ذهن مخاطب نام تجاری آن است.

مادرید یا ثبت برند بین المللی چگونه انجام می شود؟

تجارت های خارج از ایران نیاز به مقدماتی برای ثبت برند از طریق مراکز داخلی و خارجی را دارد. به ثبت نشان تجاری بین المللی، ثبت برند مادرید نیز می گویند. برای طی کردن تشریفات اداری لازم است در مرحله اول برند یا نام تجاری بین المللی آن در ایران ثبت شود و بعد از تایید آن در کشور، توسط شرکت ها بین المللی عضو مادرید به ثبت برسد.

international

قبل از هر کاری لازم است استعلامی در مورد برند مورد نظر گرفته شود و از بلامانع بودن ثبت آن اطلاعات کافی اخذ شود. ثبت برند با ارائه یک اظهار نامه به سازمان جهانی مالکیت معنوی از طریق اداره مالکیت صنعتی امکان پذیر است. از زمانی که واحدها نشان تجاری خود را از طریق مراکز بین المللی به ثبت برسانند، کسب و کار و خدمات وجهه بین المللی پیدا می کنند و امکان بستن قرارداد های بین المللی و شرکت در نمایشگاه های جهانی به سهولت امکان پذیر است. از مزایای ثبت برند می توان به امکان واگذاری برند به افراد دیگری با بستن یک قرارداد معتبر، اعطای نمایندگی به افراد مختلف در خارج از کشور، تلاش برای ارتقاء کیفیت محصولات، شهرت شرکت و سهولت در بازاریابی بین المللی و ایجاد تمایز در بین محصولات شرکت با نوع مشابه آن اشاره کرد.